A Workshop for Advanced Undergraduate Students, Sept 6-17 2009

סדנא לתלמידי בוגר מצטיינים במתמטיקה

מכון איינשטיין למתמטיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

יום א’ י”ז אלול – יום ה’ כ”ח אלול תשס”ט

6-17/9/09

המכון למתמטיקה של האוניברסיטה העברית מזמין תלמידי מתמטיקה מצטיינים המסיימים שנה ב’ או ג’ של לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה, ומעוניינים להמשיך במחקר מתמטי, לסדנה בת שבועיים שתתקיים בקמפוס ספרא של האוניברסיטה העברית בגבעת רם, ירושלים, בשבועיים שלפני ראש השנה תש”ע.

 

  מטרת הסדנא להציג בפני התלמידים חומר מתקדם שאינו דורש ידע מוקדם מעבר לנלמד בשנים א’-ב’ של בוגר, ולקרבם לנושאי מחקר עכשויים. התלמידים ישתתפו בלימוד באופן פעיל דרך סדנא לפתרון בעיות, והרצאות שתינתנה על ידי משתתפים נבחרים.

  מספר המשתתפים מוגבל ל 20. משתתפים שיתקבלו לתכנית ישוכנו ב”בית ברטר” בקמפוס גבעת רם (שניים בחדר, ארוחות לא כלולות), ויקבלו בנוסף מלגת קיום בסך 1000 ש”ח לאדם.

  מתכונת הסדנא:  בבקרים תינתנה הרצאות על ידי סגל המכון למתמטיקה, במסגרת של חמישה מיני-קורסים על נושאים שונים. כל בוקר תתקיימנה שתי הרצאות של 90 דקות כל אחת.

  אחרי הצהריים תתקיימנה, לסירוגין, הרצאות סטודנטים או סדנא להתרת בעיות במתמטיקה (כשעתיים כל יום). בערבים מתוכננות הרצאות מדעיות כלליות ופעילות חברתית.

להלן רשימה טנטטיבית של הקורסים:

1)      פרופ’ אילון לינדנשטראוס – תורת המספרים ודינמיקה (3 הרצאות)

2)      פרופ’ גנדי לוין – דינמיקה על הישר ובמישור המרוכב (2 הרצאות)

3)      פרופ’ רות לורנס וד”ר ג’ייק סולומון – על קשרים וטופולוגיה (4 הרצאות)

4)      ד”ר נועם ברגר – נושאים בתורת ההסתברות (3 הרצאות)

5)      פרופ’ אהוד דה שליט – תבניות ריבועיות (3 הרצאות)

על הסדנא להתרת בעיות יהיה אחראי פרופ’ שחר מוזס, בסיוע תלמידי דוקטורט מן החוג למתמטיקה.

הרשמה: תלמידים המסיימים שנה ב’ או ג’ ומעוניינים להתקבל לתכנית מוזמנים לפנות אל הגב’ אורנה ברק, מזכירת החוג למתמטיקה באוניברסיטה העברית בדוא”ל studies@math.huji.ac.il ולציין בכותרת המכתב “סדנא לתלמידי בוגר מצטיינים”. במקרים יוצאי דופן יתקבלו גם תלמידים מצטיינים המסיימים שנה א’ בלבד.

  הפונים מתבקשים לציין את מוסד לימודיהם והשנה לתואר, וכן כתובת אלקטרונית, כתובת מגורים ומספר טלפון ליצירת קשר.

  חובה לצרף גליונות ציונים מן השנתיים האחרונות, וכן את רשימת הקורסים במתמטיקה הנלמדים השנה.

  מכתבי המלצה ממרצים יתקבלו בברכה, אך אינם הכרחיים (יש לשלוח את מכתבי ההמלצה לפי הכתובת: מזכירות החוג למתמטיקה, האוניברסיטה העברית, גבעת-רם 91904 ירושלים).

  במקרה הצורך יזומנו המועמדים לראיון. מועד אחרון להרשמה: 31/7/09.

 פרטים נוספים באתר הסדנא  www.ma.huji.ac.il/sadna

This entry was posted in Updates. Bookmark the permalink.

1 Response to A Workshop for Advanced Undergraduate Students, Sept 6-17 2009

  1. Paul says:

    Great! Once I figure out how to break the code to this message, I’ll definitely sign up!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s