Category Archives: Elections 2015

פרוק הממשלה על ידי נתניהו וההליכה לבחירות – משאל נוסף

עכשיו שתוצאות הבחירות בישראל ידועות אנא השיבו למשאלים  כיצד אתה רואה את המהלך של נתניהו להקדמת הבחירות אנא ענו שוב גם אם עניתם כבר למשאל הדומה לפני ארבעה ימים מה היתה הרגשתך מה משמעות המהלך And to non-Hebrew speakers: How do you see … Continue reading

Posted in Elections 2015 | 27 Comments

Election Day

Today is the general election day in Israel, the third since starting this blog (I-2009,and II-2013). This is an exciting day. For me election is about participation much more than it is about influence and I try not to miss it. … Continue reading

Posted in Elections 2015, Updates | Tagged , , | 1 Comment

מדוע פרק נתניהו את הממשלה והלך לבחירות? משאל

 כיצד אתה רואה את המהלך של נתניהו להקדמת הבחירות   מה משמעות המהלך לגבי התאמת נתניהו לתפקיד מה הרגשתך המשאלים יסגרו עם סיום ההצבעה ביום הבחירות, ניתן להצביע ליותר מתשובה אחת או להוסיף תשובה For our English readers:

Posted in Elections 2015 | Tagged | 9 Comments

שאלה לנתניהו – הסרט, התשובה שלי, וכמה תשובות של אחרים

 מדוע פרק בנימין נתניהו את הקואליציה והממשלה במקום לחזק את הממשלה ולבסס את התמיכה בה כאשר העריך שאנו עומדים בפני עימות בנושא קיומי עם הממשל האמריקאי התשובה שלי היא פשוטה : נתניהו כשל! יש להחליף אותו  איזה סיבה היתה לבנימין … Continue reading

Posted in Elections 2015 | 9 Comments

שינוי 2015 – שאלה לנתניהו

בנימין נתניהו, מדוע פרקת את הממשלה ערב מאבק גורלי בנושא קיומי עם נשיא ארצות הברית   זה לא מסתדר העניין הזה: זה הרי חוסר אחריות נוראי לפרק את הממשלה ממש לפני עימות מכריע על נושא קיומי, אז מה הסיבה לכך זה כמו … Continue reading

Posted in Elections 2015, Rationality | Tagged | 12 Comments

בחירות 2015 – בוא נבחר באביב

כמו שזה נראה, הבלוג שלי גוייס על ידי במין צו 8 לעיסוק בבחירות 2015 ולקריאה לשינוי פוליטי בישראל האביב כמעט כאן זה שירו הנהדר של דוד גרוסמן קצר פה כל כך האביב שהולחן על ידי יהודה פוליקר שגם מבצע אותו. השיר … Continue reading

Posted in Elections 2015 | Tagged | Leave a comment

זה הזמן לשינוי

זו הפעם החמש-עשרה שבה אצביע והפעם השלישית שאנו נמצאים לפני בחירות מאז שהתחלתי בכתיבת הבלוג. בעבר לא הבעתי בפומבי את הבחירה האישית שלי. עבורי יום הבחירות הוא יום חג, ההכרעות בין  תפיסות עולם ואינטרסים מנוגדים אינן קלות, ויש דרכים שונות, … Continue reading

Posted in Elections 2015, Updates | Tagged , | 18 Comments