Tag Archives: בחירות

מדוע פרק נתניהו את הממשלה והלך לבחירות? משאל

 כיצד אתה רואה את המהלך של נתניהו להקדמת הבחירות   מה משמעות המהלך לגבי התאמת נתניהו לתפקיד מה הרגשתך המשאלים יסגרו עם סיום ההצבעה ביום הבחירות, ניתן להצביע ליותר מתשובה אחת או להוסיף תשובה For our English readers:

Posted in Elections 2015 | Tagged | 9 Comments